Európsky fond regionálneho rozvoja

Spoločnosť JOCHMAN s.r.o.realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočívav implementácii inteligentných technológií a softvéru s inteligentnými prvkami riadnia výroby.