Kto sme

Firma JOCHMAN s.r.o. bola založená 20. decembra 2012 a pokračuje v aktivitách ako predtým v JOCHMAN-NETZSCH a v ANDRITZ-JOCHMAN, zameraných na strojársku výrobu, predaj a servis čerpadiel NETZSCH a odvodňovacích zariadení IEA PRESS.

Firma sídli v zrekonštruovaných priestoroch v areáli AGA priemyselný park pri sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. Vykonávame zákazkovú kusovú a malosériovú výrobu väčších, zložitejších a presnejších výrobkov na moderných CNC strojoch. Našimi zákazníkmi sú firmy zo Slovenska, Rakúska a Nemecka.

Vyrábame zložité súčiastky väčších rozmerov a hmotnosti, montujeme funkčné celky a zostavy do strojov. Máme ambíciu montovať kompletné stroje a k tomu prispôsobujeme rozvoj spoločnosti, ktorý má veľký potenciál.

V našom tíme sa uplatnia pracovníci, ktorí majú radi nové výzvy a chcú sa podieľať na budovaní firmy od výrobcu komponentov po výrobcu strojov. Už dnes vykonávame servis a repasiu čerpadiel a odvodňovacích závitovkových kalolisov IEA PRESS.

Vo výrobe si nájdu uplatnenie skúsení a zodpovední strojári ovládajúci prácu na CNC obrábacích a priestorovo tvárniciach strojoch, zvárači, pracovníci povrchových úprav, pracovníci ktorí majú skúsenosti s montážou a servisom strojov.

Pracovníci s technickým vzdelaním, ktorí ovládajú cudzie jazyky (aspoň jeden a to angličtinu, alebo nemčinu) sa uplatnia v oblasti technickej prípravy výroby, pri rozkresľovaní komponentov a tvorbe technologických postupov, pri riadení a plánovaní výroby ale aj pri predaji čerpadiel a odvodňovacích zariadení končeným odberateľom.

Záujemca o prácu v našej spoločnosti musí byť schopný tímovej spolupráce a mať aktívny prístup k riešeniu problémov.

Okrem finančného ohodnotenia, ktoré sa odvíja aj od pracovnej pozície, výkonu a  plnenia cieľov, získajú naši noví kolegovia aj cenné praktické znalosti od starších skúsených spolupracovníkov.

Viac o histórii sa dozviete v časti Profil firmy.

Ak ste ochotní akceptovať vysoké pracovné tempo a pracovať na sebe zašlite nám Váš životopis s motivačným listom a Súhlasom so správou a uchovaním Vašich osobných údajov na adresu uvedenú v kontakte, e – mailom milos.jochman@jochman.sk.