Medzinárodný workshop – praktické riešenia odvodňovania suspenzií

Spoločnosť JOCHMAN s.r.o. v spolupráci s IEA Derflinger GmbH a NETZSCH Pumps & Systems Vás pozýva na medzinárodný workshop zameraný na praktické riešenia odvodňovania suspenzií nízko-energetickými a nízko-nákladovými závitovkovými kalolismi IEA PRESS spolu s plniacimi čerpadlami NETZSCH.

Workshop sa uskutoční dňa: 25. 05. 2023 (štvrtok)

Miesto konania: JOCHMAN s.r.o., Radlinského 2432/23, Spišská Nová Ves 052 01

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, hrá spotreba elektrickej energie zariadení veľmi významnú úlohu v praxi. Nemenej dôležitú úlohu majú: automatická prevádzka, nízke prevádzkové náklady, spoľahlivosť a dlhá životnosť. Všetky tieto atribúty spĺňajú zariadenia a linky na odvodňovanie suspenzií, ktoré Vám radi predstavíme. V areáli firmy budete mat možnosť vidieť závitovkové lisy IEA PRESS, reakčnú nádobu na miešanie fluktuantov, čerpadlá NETZSCH a veľký mobilný IEA PRESS s návesom, ktorý k nám príde z Holandska.

Ak sa zúčastníte na našom workshope, dozviete sa o nových patentoch, o prídavnom zariadení na zvýšenie % podielu sušiny na závitovkovom lise a mnoho ďalších zaujímavých informácií od prednášajúcich zástupcov z Rakúska, Nemecka a Česka. Vo výrobnej hale ešte uvidíte nový sústruh na opracovanie veľkých závitoviek do dĺžky 10.000 mm a priemeru do 1200 mm, výrobné priestory s technológiou, kde vyrobíme ročne 130 sad dôležitých komponentov do závitovkových lisov na export a náš vysoko kvalifikovaný tím pracovníkov.

Program:

25.05.2023

09:30 – 10:00 Príchod účastníkov a prezentácia

10:00 – 10.30 Privítanie účastníkov, predstavenie firmy JOCHMAN s.r.o., plány do budúcnosti ( Miloš Jochman – majiteľ firmy)

10:30 – 12:00 IEA Derflinger – Závitovkové kalolisy IEA PRESS

 • Privítanie a história rakúskej firmy IEA Derflinger GmbH (Franz Derflinger – majiteľ firmy)
 • Procesné inžinierstvo odvodňovania kalov (Ronald Poelgeest, Vladimir Fryauf)
 • IEA závitovkový lis – porovnanie produktov (Vladimir Fryauf)
 • Druhy závitovkových lisov IEA (Vladimir Fryauf)
 • Úspešné projekty komunál a priemysel (Ronald Poelgeest, Artur Salawa)
 • Spoločnosť a jej partneri (Andreas Haag)
 • Prehliadka produktov:
  • Mobilný kalolis SPC 065 XG (náves)
  • Testovací kalolis SP-HF 04 (mobilná jednotka)
  • Závitovkový kalolis SP-HF 05 XL XG (výstavný stroj)

12:00 – 13:00 Obed, káva, občerstvenie

13:00 – 14:30 NETZSCH Pumps & Systems (Josef Rouš, Alfred Thumser)

 • Jednovretenové objemové čerpadla NETZSCH
 • Macerátory NETZSCH
 • Čerpadlá s rotujúcimi piestami TORNADO
 • Peristaltické čerpadlá PERIPRO

14:30 – 15:00 Káva, vzájomná výmena informácii a skúsenosti

15:00 – 16:00 Prehliadka firmy JOCHMAN a výrobkov

Kliknutím na odkaz si môžete stiahnuť záväznú prihlášku, ktorú v prípade účasti prosíme vyplniť a zaslať do 17.05.2023 na adresu: 30@jochman.sk

Kontaktná osoba: Ing. Barbora Pavolová
Mobil: +421 948 744 999

Účasť na workshope je bezplatná. Veríme, že prijmete naše pozvanie a odnesiete si so sebou veľa užitočných informácii.

Na stretnutie s Vami sa teší a s pozdravom ostáva

Ing. Miloš Jochman
konateľ spoločnosti