ČERPADLÁ S ROTUJÚCIMI PIESTAMI NETZSCH

Priemyselné rotačné objemové čerpadlá NETZSCH TORNADO® sú používané predovšetkým
v oblasti životného prostredia a chemickom priemysle ku kontinuálnemu šetrnému a takmer bezpulzačnému čerpaniu a otáčkam úmernému dávkovaniu takmer všetkých médií pri malom nároku na priestor, prietoku až 1000 m³/ha tlaku 6 bar.

Čerpadlá NETZSCH TORNADO® majú široké spektrum použitia na médiá:

  • s obsahom pevných častíc aj bez nich
  • nízko- až vysokoviskózní
  • abrazívne
  • citlivá na strih
  • nemazacie aj mazacie

Čerpadlá NETZSCH TORNADO® sú samonasávacie čerpadlá s možnosťou zmeny smeru
rotácie (a tým smeru prietoku), odolné proti chodu na sucho, s úspornou a efektívnou prevádzkou a ľahkým servisom na mieste bez nutnosti demontáže potrubia.