Podpora EÚ

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť JOCHMAN s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii inteligentných technológií a softvéru s inteligentnými prvkami riadenia výroby.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Názov projektuInteligentné inovácie v spoločnosti JOCHMAN s.r.o.
Hlavný cieľ projektuZavedenie automatizácie do výrobných činností spoločnosti JOCHMAN s.r.o. vrátane elektronického systému zberu, spracovania a uchovávania výrobných dát s prispievaním k rozvoju inteligentnej výroby na Slovensku.
Názov a sídlo prijímateľaRadlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
Miesto realizácie projektuRadlinského 23, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontrahovaná výška NFP351 270,13 EUR