ZÁVITOVKOVÝ KALOLIS IEA PRESS

Závitovkový kalolis IEA PRESS je účinné a ekologické zariadenie na kontinuálne odvodňovanie kalu s nízkou spotrebou energie.

Naše kalolisy sú vhodné pre použitie v rôznych odvetviach a sú ideálne pre vyvločkované suspenzie organickým flokulantom.

 

Použitie:

  • čistiarne odpadových vôd,
  • úpravne vôd,
  • papierne
  • mliekarne,
  • bioplynové stanice,
  • povrchové bane,
  • ostatné odvetvia, kde je nutné kal zrážať organickým flokulantom.

 

BOHATÉ SKÚSENOSTI

MOŽNOSŤ VÝBERU

SPOĽAHLIVÉ REFERENCIE

KOMPLETNÝ SERVIS

Máme za sebou 20 ročnú históriu výroby závitovkových kalolisov.

Disponujeme až 40 rôznymi typmi strojov s výkonom 10-2000 kg sušiny/h.

Viac ako 1000 spokojných referencií na odvodňovanie kalu závitovkovými kalolismi IEA, ktoré boli dodané do 23. krajín sveta z toho do 17. v Európe.

Naši vysokokvalifikovaní pracovníci JOCHMAN s.r.o. sa postarajú o  bezproblémovú inštaláciu a pravidelný servis.

Ak hľadáte spoľahlivé závitovkové kalolisy s vysokým výkonom, ktoré sú ekologické a majú nízku spotrebu energie, kontaktujte nás. Zabezpečíme inštaláciu, servis a podporu pre vaše zariadenie.

 

Vývoj zariadenia

Závitovkový kalolis na odvodnenie kalu sa vyrábal vo firme JOCHMAN-NETZSCH filtračná technika s.r.o. od roku 2002 do roku 2004 podľa Japonskej licencie ISHIGAKI.

Tím IEA vyvíjal a vylepšoval technológiu odvodňovania suspenzií pomalobežnými kónickými závitovkovými kalolismi a od roku 2010 vyrába firma IEA Derflinger GmbH IEA PRESS v Rakúsku.

Stovky referencií na odvodňovanie kalu závitovkovými kalolismi IEA, ktoré boli dodané v posledných 10 rokoch v Európe poukazujú na dobré skúsenosti v tomto segmente trhu. V Čechách je inštalovaných okolo 60 závitovkových lisov dodaných prostredníctvom zastúpenia firmy Fryauf FilMix s.r.o. a na Slovensku s aktívnou podporou JOCHMAN s.r.o. boli inštalované zatiaľ 3 zariadenia. Sme plne schopní spolupracovať pri projekčnej a stavebnej príprave, montáži a zabezpečujeme prevádzkovanie zariadenia ako aj kompletný servis.

 

ZÁVITOVKOVÝ KALOLIS IEA PRESS na ČOV Štrbské Pleso

Prospekt na stiahnutie: