Impressum

JOCHMAN s.r.o
Radlinského 2432/23
052 01 Spišská Nová Ves
E-Mail: milos.jochman@jochman.sk

IČO: 46958053
DIČ: 2023657097
IČ DPH: SK2023657097

Obchodný register Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 31279/V