Blog

Podpora EÚ

„Európsky fond regionálneho rozvoja“ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Spoločnosť JOCHMAN s.r.o.realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočívav implementácii inteligentných technológií a…

Continue Reading