30 rokov podnikania firmy JOCHMAN

30 rokov podnikania firmy JOCHMAN sme oslávili vo vynovených priestoroch firmy a v novej výrobnej hale 4.

Začali sme odborným workshopom „Praktické riešenia odvodňovania suspenzií“na ktorom sa zúčastnili záujemcovia z vodárenských spoločnosti, papierenského a sklárskeho priemyslu a projektantov a dodávateľov a naši odberatelia čerpadiel NETZSCH a závitovkových kalolisov IEA PRESS.

Odborné prednášky boli prezentované tými nepovolanejšími  a to pánom Derflingerom majiteľom firmy IEA Press, pánom Fryaufom majiteľom firmy Fryauf FILMIX.

Čerpadlá a produkty NETZSCH Pumpen&Systemenám predstavil predajný manažér  firmy pán Thumser a pán Rouš z firmy Pro Pump.

S firmou NETZSCH, ktorá tento rok oslavuje 150 výročie https://www.netzsch.com/en/ sme mali spoločnú históriu v JOCHMAN-NETZSCH filtračná technika s.r.o.  v rokoch od1998 do 2004https://www.netzsch.com/en/company/history

Slávnostný večer sa konal v krásnych priestoroch Villa Nova Bar s Marcelou Molnárovou

Na dni otvorených dverí si prišli na svoje zamestnanci s deťmi a verejnosť

Za organizáciu a podporu ďakujem Agentúre Štýl, TV Reduta, mojej rodine zamestnancom a známym

Miloš Jochman