Nová výrobná hala

V septembri 2015 sme skolaudovali výrobnú halu pre zváranie oceľových konštrukcii, delenie materiálu a montáž. Výrobné hala má 27 m dĺžku, 15 m šírku a 5,9 m výšku po hák žeriava s nosnosťou 18 ton.