Skvelé výsledky pre závitovkové kalolisy IEA PRESS!

V augusta 2023 sme na troch rôznych čistiarňach odpadových vôd vykonali 18 testov odvodňovania kalov pomocou závitovkového lisu IEA PRESS s použitím rôznych druhov flokulantov a zmenou parametrov. Výsledné hodnoty obsahu sušiny sa pohybovali v rozsahu od 21,5% do 26,9%. Tieto výsledky jasne potvrdzujú, že závitovkové kalolisy IEA PRESS patria medzi špičku odvodňovacích zariadení, ponúkajúce vysoký výkon a efektívnosť prevádzky.“