Macerátory NETZSCH

Macerátory (drviče) NETZSCH sa používajú na ochranu jednovretenových čerpadiel pred
nebezpečenstvom upchatia alebo namotania veľkých pevných častí obsiahnutých v médiu. Čerpadlo nasáva médium cez predradený macerátor, ktorý pevné časti spoľahlivo rozdrví a zabráni tak upchatiu potrubia za čerpadlom.
Hlavným a najrozšírenejšie používaným typom macerátorov NETZSCH je typ M-Ovas® . Môže byť dodaný v dvoch veľkostiach v závislosti od prietoku čerpadla, a to až do 300 m³/h pri obsahu max. 7% pevných častíc.

Macerátory NETZSCH M-Ovas® našli svoje uplatnenie predovšetkým v:

 • čistiarňach odpadových vôd
 • bioplynových staniciach
 • poľnohospodárstvo
 • cukrovaroch
 • bitúnkoch
 • kafilériách

Výhody macerátora NETZSCH M-Ovas®

 • kompaktný dizajn pre vysoké prietoky
 • prevedenie in-line do potrubia
 • jednoduchá a rýchla demontáž rezného mechanizmu
 • nízka energetická náročnosť prevádzky
 • ľahký prístup do macerátora uľahčuje jeho čistenie
 • integrovaný lapač kameňov
 • ľahká údržba