Montáž strojov a montážnych skupín

Okrem výroby komponentov zabezpečujeme tiež mechanickú montáž strojov a montážnych celkov podľa dokumentácie zákazníka. Vo výrobnej hale je k dispozícii žeriav s nosnosťou do 18 ton, montážna plocha 12 m x 18 m a výška po hák žeriava je 5,9 m.