Profil firmy

 

 

História firmy JOCHMAN sa začala písať v roku 1993 kedy si Ing. Miloš Jochman založil živnosť na strojársku výrobu. Prvým a najdôležitejším odberateľom sa stala nemecká firma NETZSCH Filtrationstechnik GmbH, s ktorou vytvorili v roku 1998 spoločný podnik JOCHMAN-NETZSCH filtračná technika s.r.o. na výrobu komorových kalolisov. V roku 2004 došlo k zmene zahraničného spoločníka aj názvu firmy na ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o. Firma pokračovala vo výrobe komorových, membránových kalolisov a strojárskych výrobkov pre skupinu ANDRITZ.

V roku 2012 po tom, čo ako spoločník a konateľ spoločnosti predáva svoj podiel firme ANDRITZ, sa Ing. Miloš Jochman osamostatňuje a od decembra 2012 pokračuje v oblasti strojárskej výroby v samostatnej firme JOCHMAN s.r.o.

Sídlo novej firmy je v priestoroch priemyselného areálu AGA priemyselný park, kde na ploche 13.676 m2 máme k dispozícii výrobné haly a zastavané plochy s celkovou výmerou 3.122 m2 , spevnené skladové plochy a komunikácie, strojné zariadenia, predovšetkým CNC obrábacie a CNC tvárniace stroje, výkonné zváračky, manipulačné prostriedky a skúsených pracovníkov.

Ponúkame výrobu rôznych strojárskych výrobkov do hmotnosti 18 ton zváraním, priestorovým tvárnením a trieskovým obrábaním v našich výrobných priestoroch. Vykonávame povrchovú úpravu oceľových dielcov otryskávaním a nerezových dielcov balotinovaním.

Ponúkame pomalobežné zariadenia na odvodňovanie kalov závitovkový kalolis IEA PRESS. Toto kontinuálne, energeticky nenáročné, ekologicky šetrné, efektívne odvodňovacie zariadenie má v súčasnej energetickej kríze významné miesto pri rekonštrukciách ČOV ale aj pri nových investíciách od najmenších obcí až po veľké mestské a priemyselné čistiarne. 

Ponúkame predaj čerpadiel od známej nemeckej firmy NETZSCH Pumps & Systems. Sme autorizovaný zástupca pre Slovenskú republiku. Zabezpečujeme dodávky originálnych náhradných dielov a vykonávame servis čerpadiel NETZSCH u nás vo firme ako aj u zákazníka.

Chronológia činnosti

  • 1993 založenie živnosti – Miloš Jochman, strojárska výroba
  • 1996 transformácia na JOCHMAN, s.r.o. Strojárska výroba
  • 1998 spoločný podnik s NETZSCH GmbH, zmena názvu na JOCHMAN-NETZSCH filtračná technika, s.r.o., Miloš Jochman je konateľ a spoločník

Rokovanie s Thomas Netzsch a Jürgen Schaefer – Miloš Jochman a JUDr. Martinko Dezider Foto: Werner Tröger

 

  • 2004 spoločník NETZSCH predáva svoj podiel firme ANDRITZ Separation GmbH, zmena názvu na ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o., Miloš Jochman je konateľ a spoločník

Rokovanie s Wolfgang Leitner ANDRITZ AG Graz – Miloš Jochman  Foto: Miro Dibák

  • 2009 ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o., Miloš Jochman predáva svoj podiel a zostáva konateľom spoločnosti
  • 2012 ANDRITZ s.r.o. Miloš Jochman ukončil svoju činnosť v spoločnosti ako konateľ
  • 2012 JOCHMAN s.r.o. Miloš Jochman zakladá novú spoločnosť

Firma JOCHMAN je rodinného typu a stavia na čestnosti, zodpovednosti, dôvere, dodržiavaní etických princípov v podnikaní a spokojnosti zákazníkov. Chceme využiť bohaté skúsenosti získané v 30 ročnej histórii v prospech našich zákazníkov, pri riešení zadaných úloh, využitím nášho produkčného KNOW-HOW si vybudovať dlhodobý vzťah so zákazníkmi založený na partnerstve a vzájomnej výhodnosti.

Pozrite si našu históriu na videách: