Nová výrobná hala č. 4

Vo februári 2023 sme skolaudovali výrobnú halu č. 4 na opracovanie a montáž závitoviek a kónickým kužeľom do pomalobežných kalolisov. Týmto vieme zákazníkom ponúknuť závitovky všetkých veľkosti do kalolisov IEA PRESS pre všetky veľkostné rady od SP-HF 03 do SP-HF 13 XL. Navyše vieme zákazníkom ponúknuť aj iné sústružené, frézované a vŕtané výrobky do dĺžky 10.000 mm a priemeru výrobky 1200 mm a prírubové súčiastky až do priemeru 1600 mm.