Čerpadlá – NETZSCH TORNADO®

Všeobecné vlastnosti priemyselných rotačných objemových čerpadiel NETZSCH TORNADO ®

Univerzálne použiteľné čerpadlá NETZSCH TORNADO ® sú priemyselné rotačné objemové čerpadlá používané v technike životného prostredia a chemickom priemysle ku kontinuálnemu šetrnému a takmer bezpulzačnému čerpaniu a otáčkam úmernému dávkovaniu takmer všetkých médií pri malom nároku na priestor a vysokej koncentrácii výkonu.

Široké spektrum použitia
Čerpadlá sa s výhodou používajú pre médiá s následujúcimi vlastnosťami:

 • s obsahom pevných častí (max. veľkosť jadra až do 70 mm) alebo bez nich
 • nízkoviskózne až vysokoviskózne (1 mPas-1 milión mPas)
 • tixotropné a dilatantné
 • citlivé na strih
 • abrazívne
 • nemazacie a mazacie

Veľký rozsah prietoku a tlaku
prietok od 2 do 700 m3 / h, tlak do 12 bar

Rôzne tvarované rotory
K dispozícii sú rôzne tvarové prevedenia rotorov pre optimálne riešenie čerpacieho problému.

Ďalšie vlastnosti

 • vysoká sacia schopnosť až do 8 m vodného stĺpca
 • necitlivé na chod nasucho
 • zmenou smeru rotácie sa dosiahne aj zmeny smeru prietoku
 • možnosť inštalácie v ľubovoľnej polohe
 • pokojný a z hľadiska hlučnosti tichý chod
 • nepatrné náklady po dobu životnosti spojené s ľahkým servisom

Konštrukcia priemyselného rotačného objemového čerpadla NETZSCH TORNADO ®

 1. Teleso
  Modulová konštrukcia, nastaviteľné časti telesa za účelom dosiahnutia vysokej životnosti.
 2. Ochranné bočné dosky proti opotrebeniu
  Na oboch čelných plochách telesá sú výmenné dosky z materiálu odolávajúceho opotrebeniu.
 3. Riadiace súkolia
  Patentované riadiace ozubené súkolie je oddelené tesnením pre čerpadlo a prevod, takže sa prípadný priesak spoľahlivo odvedie a zamedzí sa tak príp. preniknutiu médiá do prevodov.
 4. Tesnenie hriadeľov
  Hriadele sú tesnené z hľadiska servisu výhodnou, na zmysle rotácie nezávislou a opotrebeniu odolnou jednoduchou mechanickou upchávkou. Vzhľadom k normalizovaným zabudovateľným rozmerom podľa DIN / ISO je možné použiť mechanické upchávky všetkých známych výrobcov.
 5. Veko telesa čerpadla
  Rotory (rotačné piesty) a mechanické upchávky môžu byť po zložení veka telesa ľahko kontrolované alebo vymenené bez toho, aby bola nutná demontáž telesa čerpadla a potrubia.
 6. Rotory (rotačné piesty)
  Podľa účelu použitia sa používajú dvoj, troj a štvorkrídle rotory, priame alebo v skrutkovici, z rôznych elastomérov.

Podrobnejšie informácie nájdete v katalogu k čerpadlám NETZSCH TORNADO®