IEA PRESS – inštalácia

Inštalácia odvodňovacieho zariadenia IEA PRESS na ČOV