Čerpadlá – NETZSCH NEMO®

Všeobecné vlastnosti jednovretenových čerpadiel NETZSCH NEMO®

Univerzálne použitelné jednovretenové čerpadlá NETZSCH NEMO® sú používané vo všetkých priemyselných odvetviach na kontinuálne, tlakovo stabilné, šetrné, mierne pulzačné čerpanie a otáčkam úmerné dávkovanie takmer všetkých medií.

Široké spektrum použitia

Čerpadlá sa používajú prevažne pre médiá s týmito vlastnosťami:

 • médiá obsahujúce pevné látky (max. veľkosť častíc až do 150 mm) a bez pevných látok
 • od nízkoviskóznych až po vysokoviskózne (1 mPas-3 milióny mPas)
 • tixotropné a dilatantné
 • citlivé na strih abrazívne bez mazacej schopnosti a s ňou agresívne (pH 0-14) adhezívne, toxické

Veľký rozsah prietoku a tlaku
prietoky od niekoľkých ml / h až do 500 m3 / h počet stupňov od 1 až do 8 pre tlaky až 48 barov

Rôzna hydraulika
K optimálnemu prispôsobeniu každej požiadavke na čerpanie sú k dispozícii 4 rôzne geometrie statora a rotora.

Široké pásmo materiálov
Pre najrôznejšie úlohy čerpania siaha spektrum pri kovových materiáloch od bežnej šedej liatiny cez chrómniklovú oceľ až po vysokoodolný materiál na kyseliny ako duplex, Hastelloy a titán. Paletu materiálov pre agresívne a abrazívne media resp. prípady použitia uzatvárajú keramika a umelé hmoty. Pri elastomeroch od vysoko opotrebovaniu odolného prírodného kaučuku cez olejovzdorné, kyselinám a lúhom odolávajúce elastoméry až po aflas a Viton. Pri médiách, kde nemôžu byť z dôvodu vysokých teplôt a z dôvodu odolnosti použité elastoméry, je k dispozícii množstvo „pevných“ statorov z umelých hmôt a kovových materiálov.

Vysoká variabilita hriadeľových upchávok
Paleta hriadeľových mechanických upchávok siaha od jednočinných mechanických upchávok s quenchom alebo bez neho, cez dvojité v usporiadaní „back to back“ a „tandem“ až po cartridgeové upchávky podľa špecifikácie zákazníkov. Pre zvláštne prípady sú k dispozícii osvedčené mäkké upchávky, guferá a špeciálne tesnenia. Pri použití čerpadiel pre toxické médiá, je k dispozícii čerpadlo s magnetickou spojkou, ktorá 100% garantuje nulovú lekáž (priesak).

Dalšie vlastnosti

 • vysoká sacia schopnosť až 9 m vodného stlpca
 • smer rotácie a tým aj smer prietoku je možné meniť
 • montáž v lubovolnej polohe
 • teploty od mínus 20 až do +300 ° C
 • pokojný a bezhlucná prevádzka

Konštrukcia jednovretenových čerpadiel NEMO ®
na príklade monoblokového priemyselného čerpadlá NEMO

 1. Rotor
  v prevedení oteruvzdornom a nehrdzavejúcom až po keramiku NEMO CERATEC ® nevykazujúci takmer žiadne opotrebenie.
 2. Stator
  plášť v trubke, s obojstranným čelným tesnením, z rôznych elastomérov, umelých hmôt a kovov. Vstup do statora je lievikovitý, aby sa zlepšil vstup media do čerpacích komôr.
 3. Prenos sily
  hnací a pripojený hriadeľ so spojovacou tyčou a dvoma krížovými klbmi k prenosu sily z pohonu na rotor.
 4. Tesnenie hriadeľa
  štandardne s jednoduchou na zmysle otáčania nezávislou a opotrebeniu odolnou mechanickou upchávkou. Na želanie s jednoduchou / dvojitou mechanickou upchávkou najrôznejšieho druhu a výrobcu, cartridgeové a špeciálne upchávky príp. mäkké upchávky. Pre toxické médiá sú k dispozícii bezpriesakové magneticke spojky.
 5. Sacie a výtlačné teleso
  v prúdnicovom prevedení s prírubami prípadne so závitovými hrdlami podľa DIN a medzinárodných noriem. Materiály šedá liatina, chrómniklová oceľ, pogumovaná liatina a špeciálne materiály na želanie.
 6. Monoblokové prevedenie
  priamym spojením lucerny čerpadla s prírubou pohonu sa získajú kompaktné rozmery, nižšia celková hmotnosť, konštantné osové výšky nezávislé na konštrukcii a veľkosti pohonu, nenáročnosť na údržbu, jednoduchosť servisu a tiež hospodárnosť.

Podrobnejšie informácie nájdete v katalogu k čerpadlám NETZSCH NEMO®