Medzinárodný WORKSHOP

Spoločnosť JOCHMAN s.r.o. v spolupráci s IEA Derflinger GmbH a NETZSCH Pumps & Systems Vás pozýva na medzinárodný workshop zameraný na praktické riešenia odvodňovania suspenzií nízko-energetickými a nízko-nákladovými závitovkovými kalolismi IEA PRESS a čerpadlami NETZSCH.