Domov » NETZSCH čerpadlá  »  Macerátory NETZSCH

Macerátory NETZSCH

Oblasti použitia a vlastnosti

NETZSCH Macerátory (drobiče) sa používajú k ochrane jednovretenových čerpadiel pred nebezpečenstvom upchatia alebo namotania veľkých pevných látok obsiahnutých v médiu. Čerpadlo NEMO ® nasáva médium obsahujúce pevné častice cez predradený macerátor (drobič), ktorý spoľahlivo rozdrobí pevné látky obsiahnuté v čerpanom médiu.

Macerátory NETZSCH sa používajú prevažne:

 • v komunálnej a priemyselnej technike životného prostredia k rozdrobovaniu pevných a vláknitých častíc v odpadových vodách, primárnom, čerstvom a vyhnitom kale.
 • v poľnohospodárstve na rozdrobovanie slamy a trávy v močovke, k drobeniu odpadkov z veľkokuchýň, pekární, konzervární a prípravní krmiva.
 • na bitúnkoch na rozdrobovanie obsahu žalúdka porazených zvierat a odpadových vôd.
 • v cukrovaroch k rozdrobovaniu lístia repy a koreňov v pracej vode.

Podľa účelu sú k dispozícii dve konštrukcie:

NEMO Macerátory s drážkovaným kotúčom
Pevné častice obsiahnuté v čerpanom médiu sú prúdom kvapaliny unášané smerom k macerátoru a rotujúcim rezacím kolesom odstredivou silou vrhanie proti reznému krúžku, kde sú nožmi rozomieľané. Takto rozomleté častice postupujú s kvapalinou drážkami rezného kolesa do telesa agregátu a ďalej do zaradeného čerpadla. Macerátor NEMO ® s drážkovaným kolesom existuje v štyroch prevedeniach a štyroch veľkostiach pre prietok až 100 m3 / h

N – Normálne prevedenie s vlastným uložením, pružnou spojkou a na prírubu pripojemným pohonom a tiež zvláštnym zberným odlučovačom ťažkých častí.

NI – Prevedenie inline s vlastným uložením, pružnou spojkou a na prírubu pripojeným pohonom a integrovaným zberným odlučovačom ťažkých častí

NB – Kompaktné monoblokové prevedenie s priamo na prírubu pripojeným pohonom a separátnym zberným odlučovačom ťažkých častí.

NBI – Kompaktné monoblokové prevedenie s priamo na prírubu pripojeným motorom a integrovaným separátnym zberným odlučovačom ťažkých častí.

NETZSCH Macerátory s dierovaným kotúčom
Pevné častice obsiahnuté v čerpanom médiu sú prúdom kvapaliny unášané smerom k macerátoru a tlačené do dierovaného kotúča a čiastočne do neho vťahované. Rotujúce brity nožovej hlavy neustále oddeľujú častice vyčnievajúce z dierovaného kotúča. Rozomleté pevné látky prúdia spoločne s kvapalinou dierami kotúča do telesa agregátu a ďalej do nadväzujúceho čerpadla. Macerátory s dierovanými kotúčmi sú v dvoch prevedeniach a troch veľkostiach pre prietoky až 200 m3 / h.
Conditioner
v normálnom prevedení s pružnou spojkou, priamo na prírubu pripojeným pohonom a zvláštnym zberným odlučovačom ťažkých častí. Pipeliner v inline prevedení s pružne na prírubu pripojeným pohonom a integrovaným zberným odlučovačom ťažkých častí.

NETZSCH Macerátory hrubých látok
Konštrukcia macerátoru hrubých látok na príklade macerátoru Pipeliner

 

 1. Teleso
  v prúdnicovom prevedení s integrovaným zberným odlučovačom ťažkých častíc a s dvoma protiľahlými čistiacimi a kontrolnými okienkami.
 2. Rezací mechanizmus
  Rezná doska z opotrebeniuvzdornej, kalenej ocele. Optimálny rezací výkon daný samostavitelným rezacím mechanizmom. Nožová hlava s rezacími nožmi z tvrdokovu. Cartridgeová jednotka, ktorá môže byť za účelom údržby alebo výmeny vyzdvihnutá hore bez demontáže potrubia.
 3. Hriadeľové tesnenie
  Jednoduchá mechanická upchávka z tvrdokovu so zahltením olejom, na zamedzenie prieniku priesaku media do uloženia.
 4. Uloženie
  Použitie bohato dimenzovaných ložísk pre vysoké zaťaženie.
 5. Lucerna
  K prírubovému pripojeniu hnacieho agregátu. Prenos sily prebieha cez pružnú spojku, ktorá odľahčuje pohon pri rázovom zaťažení.
 6. Prevedenie inline
  Vstup a výstup média leží v rovnakej výške. Macerátory môžu byť vstavané priamo do vodorovného potrubia alebo môžu byť pripojené na sacie hrdlo čerpadla NEMO ® pootočené o 90 ° na jednu či druhú stranu.

Podrobnejšie informácie nájdete v katalogu k maceratorom NETZSCH®