Domov » Firma

Firma

Firma JOCHMAN s.r.o. vznikla v roku 2012 po tom, ako spoločník a konateľ Ing. Miloš Jochman odpredal svoj podiel vo firme ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o. a ukončil svoju činnosť v spoločnosti ANDRITZ spolu s bratom Jozefom Jochmanom – manažérom výrobného úseku.

Sídlo firmy je v priestoroch priemyselného areálu AGA – priemyselný park, kde máme k dispozícii výrobnú halu s plochou 1000 m2 , strojné zariadenia a skúsených pracovníkov.

Ponúkame výrobu rôznych strojárskych výrobkov do hmotnosti 5 ton zváraním, objemovým tvárnením a strojovým obrábaním v našich výrobných priestoroch. Vykonávame úpravu nerezových dielcov balotinovaním.

Zabezpečujeme výrobu veľkých a zložitých výrobkov a montážnych celkov v kooperácii s viacerými firmami a zabezpečujeme koordináciu veľkých projektov.

Ponúkame predaj čerpadiel a systémov od známeho nemeckého výrobcu firmy NETZSCH Pumps & Systems. Sme autorizovaný zástupca pre Slovenskú republiku. Zabezpečujeme dodávky originálnych náhradných dielov a vykonávanie servisu u nás vo firme ako aj zákazníka.

Firma JOCHMAN nie je na trhu nová. V oblasti strojárskej výroby pôsobia súrodenci Jochmanoví od roku 1993

Chronológia činnosti

  • 1993 založenie živnosti – Miloš Jochman, strojárska výroba
  • 1996 transformácia na JOCHMAN, s.r.o. Strojárska výroba
  • 1998 spoločný podnik s NETZSCH GmbH, zmena názvu na JOCHMAN-NETZSCH filtračná technika, s.r.o., Miloš Jochman je konateľ a spoločník (viz. web stránka firmy NETZSCH)
  • 2004 spoločník NETZSCH predáva svoj podiel firme ANDRITZ Separation GmbH, zmena názvu na ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o., Miloš Jochman je konateľ a spoločník (viz. web stránka firmy ANDRITZ)
  • 2009 ANDRITZ-JOCHMAN s.r.o., Miloš Jochman predáva svoj podiel a zostáva konateľom spoločnosti
  • 2012 ANDRITZ s.r.o. Miloš Jochman ukončil svoju činnosť v spoločnosti ako konateľ a Jozef Jochman ako manažér výrobného úseku
  • 2012 JOCHMAN s.r.o. Miloš Jochman zakladá novú spoločnosť

Firma JOCHMAN je rodinného typu a stavia na čestnosti, zodpovednosti, dôvere, dodržiavaní etických princípov v podnikaní a spokojnosti zákazníkov. Chceme využiť bohaté skúsenosti získané v 20 ročnej histórii v prospech našich zákazníkov, pri riešení zadaných úloh, využitím nášho produkčného KNOW-HOW si vybudovať dlhodobý vzťah so zákazníkmi založený na partnerstve a vzájomnej výhodnosti.