Domov » NETZSCH čerpadlá  »  Čerpadlá – NETZSCH TORNADO®

Čerpadlá – NETZSCH TORNADO®

Všeobecné vlastnosti priemyselných rotačných objemových čerpadiel NETZSCH TORNADO ®

Univerzálne použiteľné čerpadlá NETZSCH TORNADO ® sú priemyselné rotačné objemové čerpadlá používané v technike životného prostredia a chemickom priemysle ku kontinuálnemu šetrnému a takmer bezpulzačnému čerpaniu a otáčkam úmernému dávkovaniu takmer všetkých médií pri malom nároku na priestor a vysokej koncentrácii výkonu.

Široké spektrum použitia
Čerpadlá sa s výhodou používajú pre médiá s následujúcimi vlastnosťami:

  • s obsahom pevných častí (max. veľkosť jadra až do 70 mm) alebo bez nich
  • nízkoviskózne až vysokoviskózne (1 mPas-1 milión mPas)
  • tixotropné a dilatantné
  • citlivé na strih
  • abrazívne
  • nemazacie a mazacie

Veľký rozsah prietoku a tlaku
prietok od 2 do 700 m3 / h, tlak do 12 bar

Rôzne tvarované rotory
K dispozícii sú rôzne tvarové prevedenia rotorov pre optimálne riešenie čerpacieho problému.

Ďalšie vlastnosti

  • vysoká sacia schopnosť až do 8 m vodného stĺpca
  • necitlivé na chod nasucho
  • zmenou smeru rotácie sa dosiahne aj zmeny smeru prietoku
  • možnosť inštalácie v ľubovoľnej polohe
  • pokojný a z hľadiska hlučnosti tichý chod
  • nepatrné náklady po dobu životnosti spojené s ľahkým servisom

Konštrukcia priemyselného rotačného objemového čerpadla NETZSCH TORNADO ®

  1. Teleso
    Modulová konštrukcia, nastaviteľné časti telesa za účelom dosiahnutia vysokej životnosti.
  2. Ochranné bočné dosky proti opotrebeniu
    Na oboch čelných plochách telesá sú výmenné dosky z materiálu odolávajúceho opotrebeniu.
  3. Riadiace súkolia
    Patentované riadiace ozubené súkolie je oddelené tesnením pre čerpadlo a prevod, takže sa prípadný priesak spoľahlivo odvedie a zamedzí sa tak príp. preniknutiu médiá do prevodov.
  4. Tesnenie hriadeľov
    Hriadele sú tesnené z hľadiska servisu výhodnou, na zmysle rotácie nezávislou a opotrebeniu odolnou jednoduchou mechanickou upchávkou. Vzhľadom k normalizovaným zabudovateľným rozmerom podľa DIN / ISO je možné použiť mechanické upchávky všetkých známych výrobcov.
  5. Veko telesa čerpadla
    Rotory (rotačné piesty) a mechanické upchávky môžu byť po zložení veka telesa ľahko kontrolované alebo vymenené bez toho, aby bola nutná demontáž telesa čerpadla a potrubia.
  6. Rotory (rotačné piesty)
    Podľa účelu použitia sa používajú dvoj, troj a štvorkrídle rotory, priame alebo v skrutkovici, z rôznych elastomérov.

Podrobnejšie informácie nájdete v katalogu k čerpadlám NETZSCH TORNADO®